Muzea (w tym skanseny), galerie, izby regionalne, ekspozycje, wystawki, zagrody

21 marca 2004 r. przypadała 100. rocznica urodzin ks. Marcina Popiela. Tego dnia, z udziałem księży biskupów, kapłanów z dekanatów ostrowieckiego i szewieńskiego, księży współpracowników ks. Marcina, sióstr zakonnych, przedstawicieli władz gminy, powiatu i województwa, rodziny Popielów z Kurozwęk, licznej rzeszy wiernych, rozpoczęła się główna uroczystość jubileuszowa. Przewodniczył jej bp Edward Materski. Homilię wygłosił dawny wikariusz ks. infułata bp Adam Odzimek. Dla upamiętnienia jubileuszu został poświęcony medalion z wizerunkiem ks. Marcina Popiela i okolicznościowym napisem, zaprojektowany i wykonany przez Tadeusza Kurka. Odsłonięcia medalionu dokonał Jan Marcin Popiel, bratanek księdza. W ramach obchodów postanowiono otworzyć poświęconą mu izbę pamięci. Na jej miejsce obrano wikarówkę, w której mieszkał ks. Marcin Popiel. Po remoncie w latach 2004-2005 ks. Florian Rafałowski 24 lipca 2005 r. otworzył izbę pamięci w odnowionej wikarówce, a bp Edward Frankowski dokonał jej poświęcenia. Uroczystość uświetniła orkiestra z Ostrowca Św. Prace przy urządzaniu izby pamięci oraz remoncie wikarówki były częściowo finansowane z ofiar parafian. Wydany został folder z historią Szewny, życia i działalności ks. Marcina Popiela. Duży udział w przedsięwzięciu miało Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Szewny im. ks. M. Popiela „Sulima”, powołane do życia jesienią 2004 r. W izbie pamięci są zgromadzone pamiątki po ks. Marcinie Popielu, a wśród nich: książki, sutanna, ornaty, księgi liturgiczne, przedmioty codziennego użytku itp.
Wikarówka