Na szlaku architektury drewnianej

Na południowym skraju wsi Ruda Kościelna stoi kościół parafialny pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Marii Panny.

Został on wzniesiony w latach 1769-1776 na gruntach dworskich przez Franciszka Ksawerego Korwin Kochanowskiego, który „upiększył go i zaopatrzył we wszystko, co trzeba, a więc sprawił aparata, bieliznę, srebra, księgi liturgiczne, wystawił plebanię i budynki gospodarcze”. Uzyskawszy pozwolenie od dziedzica wsi, hrabiego Jacka Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, przeznaczył na uposażenie proboszcza z majętności dworskich kilka łanów gruntu, w tym place, ogrody, pola i łąki oraz zapisał w aktach grodzkich starościńskich sandomierskich 3000 złotych na 5% umieszczone na dobrach rudzkich. Tym sposobem Małachowski stał się współtwórcą nowego kościoła.

Konsekracji świątyni pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Marii Panny dokonał 28 sierpnia 1776 r. biskup krakowski Kajetan Sołtyk.

Rudzki kościół jest odwrotnie orientowany, to jest na zachód. Stanowi go obiekt drewniany, o konstrukcji zrębowej. Budowlę wzniesiono z ciosanych belek sosnowych. Posadowiono ją na dużych głazach umieszczonych pod narożnikami i otynkowanej ceglanej podmurówce. 
Kościół składa się z jednej, prostokątnej nawy i węższego, wydłużonego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Od strony północnej i południowej do świątyni przylegają dwie prostokątne zakrystie, wbudowane pomiędzy nawę a prezbiterium. Jedna z nich (od północy) pełni obecnie funkcję kruchty.

Po stronie wschodniej znajduje się kwadratowa, murowana kruchta. pochodząca z lat 60. XIX w. Nawa i prezbiterium są nakryte osobnymi, dwuspadowymi dachami z wysuniętymi okapami. Nad wschodnią częścią nawy umieszczona jest sygnaturka.