Nieme znaki pobożności - czyli przydrożne krzyże, kapliczki, figury świętych

1

Przydrożna figura św. Jana Nepomucena z 1804 r. fundacji Rozalii i Franciszka Drozdowskich;

lokalizacja - przy remizie strażackiej w centrum Chmielowa