Parafie

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.

W latach 2012-2013 kościół i parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św. obchodzą dwa duże jubileusze. W ubiegłym roku minęło bowiem 80 lat od wybudowania i poświęcenia świątyni. W bieżącym roku przypada zaś 80. rocznica erygowania parafii. To doskonała okazja do pochylenia się nad historią zarówno kościoła jak i parafii.

Dążenie do budowy na terenie osady fabrycznej Klimkiewiczów kościoła czy choćby kaplicy, do którego uczęszczaliby robotnicy zatrudnieni w Zakładach Ostrowieckich pojawiło się już na początku XX w. Wszystkie jednak czynione w tym zakresie działania spalały na panewce, mimo że żywo interesowali się nimi biskupi sandomierscy.

W latach 20. XX w. został nawet wykonany przez Stefana Szyllera projekt kaplicy fabrycznej przy Zakładach Ostrowieckich; nie doczekał się on jednak realizacji.

Momentem przełomowym dla losów kościoła hutniczego okazał się rok 1931. W maju Zakłady Ostrowieckie odwiedził ks. bp Włodzimierz Bolesław Jasiński. Gorąco zachęcał wówczas dyrekcję zakładu, aby natychmiast wznieść kaplicę, względnie kościół, bo około 5000 mieszkańców Klimkiewiczowa potrzebuje opieki duchowej. Słowa bpa trafiły do serca Mieczysława Iwaszkiewicza, wicedyrektora handlowego huty. Postanowił on urzeczywistnić dawne plany budowy kościółka przy fabryce, przekazując na ten cel nagrodę jubileuszową z okazji 25-lecia pracy w ZO.

Od tego momentu sprawy potoczyły się bardzo szybko. J. Jarkowski sporządził projekt murowanej świątyni nawiązującej do tradycji stylu barokowego. Nie przypadł on jednak do gustu biskupowi, który optował za drewnianą świątynią. W tej sytuacji wykonanie projektu zlecono Tadeuszowi Rekwirowiczowi, technikowi Zakładów Ostrowieckich.

W sierpniu 1931 r. biskup desygnował do Klimkiewiczowa ks. Władysława Zdąbłasza, profesora Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Od września miał on nauczać religii w szkole i zająć się budową projektowanej kaplicy.

We wrześniu biskup zatwierdził projekt świątyni sporządzony przez Rekwirowicza.

18 października 1931 r. położono kamień węgielny pod budowę kościoła i dokonano jego poświęcenia. Aktu poświęcenia dokonał bp Włodzimierz Jasiński.

Z końcem września 1932 r. budowa świątyni została zakończona.

2 października 1932 r. bp Włodzimierz Jasiński poświęcił kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

W listopadzie 1933 r. Zakłady Ostrowieckie reprezentowane przez członków Zarządu dokonały notarialnie aktu darowizny działki na rzecz kościoła pw. NSJ, na której został on zbudowany.

Dekretem z 28 grudnia 1933 r. bp Włodzimierz Jasiński erygował nową parafię. Została ona wyodrębniona z parafii Szewna.