Szkolnictwo

Pierwsza wzmianka o 1-klasowej szkole w Mirkowicach pochodzi z 1917 r. Placówka funkcjonowała w dwudziestoleciu międzywojennym, a także podczas II wojny światowej. Do placówki uczęszczały dzieci z Mirkowic, Kosowic i Broniszowic, szkoła mieściła się prawdopodobnie w wynajętych pomieszczeniach. a zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. Wśród nauczycieli byli: Domicela Janicka, Stanisław Wójcik, Zofia Sojowa.

Po zakończeniu II wojny światowej szkoła w Mirkowicach wznowiła działalność. Mieściła się w wynajętych pomieszczeniach oraz w drewnianym budynku stojącym w centrum wsi. Połowę obiektu przeznaczono na sale lekcyjne, w drugiej było mieszkanie nauczycielki. Przez wiele lat kierowniczką placówki w Mirkowicach była Leontyna Jaworska. Wraz ze wzrostem liczby uczniów wynajęto również pomieszczenia na izby lekcyjne w domach tutejszych gospodarzy. W „Roczniku Diecezji Sandomierskiej” z 1960 r. wzmiankowana jest 5-klasowa szkoła podstawowa w Mirkowicach.

Ambicją mieszkańców wsi było posiadanie pełnej, 7-klasowej szkoły toteż podjęli oni trud budowy obiektu szkolnego. W latach 60. XX w. budowana była również szkoła w pobliskich Szwarszowicach. Rozpoczęta w Mirkowicach inwestycja nie została zrealizowana. Po wybudowaniu gmachu szkolnego w Szwarszowicach u schyłku lat 60. tutejsza szkoła została zlikwidowana.

W Mirkowicach nie ma dziś śladu po drewnianej szkole. Istnieje za to niedokończony budynek szkolny. Przez lata mieściła się w nim zlewnia mleka.