Wielkie Postacie w historii mojej "Małej Ojczyzny"

Antoni Piotrowski przyszedł na świat 7 września 1853 roku w Nietulisku Dużym jako trzynaste, a zarazem ostatnie dziecko Marianny z Zabierzewskich i Wincentego. Jego ojciec był dzierżawcą i wójtem gminy Kunów. Po zgonie ojca, który zmarł w 1854 roku, roczny Antoni wraz z matką przeprowadził się do rodziny w Radomskiem. Był naocznym świadkiem wydarzeń 1863 roku, które mocno utkwiły w jego młodej głowie. Dwa lata później przeniósł się wraz z matką i siostrą do Warszawy. W 1868 roku przejawiający duże zdolności artystyczne Antoni Piotrowski, rozpoczął naukę rysunku u prof. Wojciecha Gersona. Potem kształcił się pod okiem Rafała Hadziewicza i Antoniego Kamińskiego, po czym znów powrócił do pracowni Gersona. W tym czasie zaprzyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. W 1874 roku zaczął wystawiać swe prace w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP). 

Dla kontynuowania nauki, w następnym roku wyjechał na studia do Monachium. Po rocznym pobycie powrócił do kraju. Przez krótki czas uczęszczał na prywatne lekcje do Jana Matejki. Nie mogąc pogodzić się z malarstwem historycznym nauczyciela, rozstał się z nim. Wkrótce po tym Antoni Piotrowski otworzył własną pracownię malarską.

12 października 1879 roku w kościele Mariackim w Krakowie poślubił Marię Riedel. Po ślubie wspólnie z żoną wyjechał do Paryża. Przebywał tam około czterech lat. W tym czasie wystawiał swoje prace w salonach paryskich, a także warszawskich. 

W latach osiemdziesiątych otworzył nową pracownię w Krakowie. Pracował także jako nauczyciel. Pod jego okiem szlifowała swój kunszt m. in. Olga Boznańska. 

W 1885 roku wyjechał do Bułgarii w charakterze rysownika-korespondenta pism angielskich i francuskich. Przebywając w sztabie A. Battenberga naocznie śledził przebieg wojny bułgarsko-serbskiej. Na zamówienie ks. Battenberga wykonał dla Galerii Narodowej w Sofii serię rysunków z tej wojny oraz cykl obrazów.

125 lat temu przyszedł na świat prof. Jan Samsonowicz

Jan Samsonowicz urodził się 14 września 1888 r. o godzinie 22.00 w Klimkiewiczowie z ojca Tomasza Adama Samsonowicza i jego żony Antoniny z Konarzewskich. 20 października 1888 r. o godzinie 17.00 został ochrzczony i wpisany do księgi (urodzonych) ochrzczonych parafii Szewna przez ks. Sobótkę. Jego rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz Samsonowicz i Maria Bielska.

Jan Samsonowicza