125 lat temu przyszedł na świat prof. Jan Samsonowicz

Jan Samsonowicz urodził się 14 września 1888 r. o godzinie 22.00 w Klimkiewiczowie z ojca Tomasza Adama Samsonowicza i jego żony Antoniny z Konarzewskich. 20 października 1888 r. o godzinie 17.00 został ochrzczony i wpisany do księgi (urodzonych) ochrzczonych parafii Szewna przez ks. Sobótkę. Jego rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz Samsonowicz i Maria Bielska.

Jan Samsonowicza