Z wizytą...

W niedzielę 15 września 2013 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi została odsłonięta i poświęcona tablica ku czci prof. dra hab. Kazimierza Bielenina, archeologa, wybitnego badacza pradziejowego hutnictwa, wieloletniego pracownika Państwowego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, zmarłego w listopadzie 2011 r.

Sylwetkę profesora Bielenina przybliżył Jerzy Jasiuk, Dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. Wspominali Go: dr inż. Ireneusz Suliga z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który odczytał także okolicznościowy list prof. dra hab. inż. Mirosława Karbowniczka, prorektora AGH, Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, dr Szymon Orzechowski ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, Włodzimierz Wowa Brodecki ze Stowarzyszenia Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”.

Tablica prof. Kazimierza Bielenina została umieszczona na ścianie obok tablic trzech innych wybitnych postaci: prof. Wacława Różańskiego, prof. Mieczysława Radwana i Henryka Spelaka – pierwszego kustosza nowosłupskiego muzeum.

Po uroczystości odbyła się konferencja naukowa o Nowej Słupi jako mieście lokacyjnym na prawie magdeburskim, zorganizowana w ramach EDD.