Zwyczaje

W „Gazecie Radomskiej” z 1895 r. nr 15, została podana informacja, iż w Mychowie jest zwyczaj, że młode mężatki, które ślubowały w karnawale, musiały objechać swoje domostwo. Na sankach kładziono opałkę, dwie kobiety starsze przebrane za mężczyzn wprzęgały się do sanek, trzecia także przebrana za mężczyznę, ujmowała lejce ze sznurków i batem poganiała. Kobieta, która tego nie uczyniła, nie prędko zostawała matką.