Na ostrowieckim rynku wydawniczym pojawiła się monografia kościoła i parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Niniejsza publikacja ma związek z przypadającymi w latach 2012-2013 obchodami rocznicowymi kościoła i parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W październiku 2012 roku minęło bowiem 80 lat od ukończenia budowy kościoła i jego konsekracji. W 2013 r. przypada jubileusz erygowania parafii na mocy dekretu ks. biskupa Włodzimierza Jasińskiego z grudnia 1933 r.

Przedłożona praca, zamknięta na 150ciu stronach, obejmuje historię kościoła i parafii. Zawiera opis kościoła zewnętrz i wewnątrz, jak również obiektów znajdujących się w obrębie cmentarza kościelnego. Nie pomija niemych znaków pobożności, czyli przydrożnych krzyży i figur z terenu parafii. Obrazuje zarówno życie parafialne jak i świeckie społeczności parafialnej. Dostarcza informacji o wspólnotach parafialnych, a także miejscowym szkolnictwie. W książce wymienieni są wszyscy proboszczowie, a także wikariusze i prefekci oraz siostry zakonne związani ze wspólnotą, a także księża-rodacy. Osobne rozdziały poświęcono inż. Mieczysławowi Iwaszkiewiczowi – głównemu fundatorowi kościoła oraz technikowi Tadeuszowi Rekwirowiczowi – jego architektowi.

Książka jest do nabycia w kancelarii parafialnej w cenie 47 zł.